2016 Research Reports

Filename Size
An Adobe Acrobat file 20170523 Women’s Economic Empowerment_Eng 104.62 KB
An Adobe Acrobat file 20170523 TVET Achievements and Challenges_Khm 803.06 KB
An Adobe Acrobat file 20170523 TVET Achievements and Challenges_Eng 90.31 KB
An Adobe Acrobat file 20170523 Public Health Service_Pailin&Siem Reap_Khm 908.32 KB
An Adobe Acrobat file 20170523 Public Health Service_Pailin&Siem Reap_Eng 157 KB
An Adobe Acrobat file 20170523 Progress of Women in Politics_Khm 710.94 KB
An Adobe Acrobat file 20170523 Progress of Women in Politics_Eng 136.32 KB
An Adobe Acrobat file 20170523 Local Devt in Kep and Kompot_Khm 1.32 MB
An Adobe Acrobat file 20170523 Local Devt in Kep and Kompot_Eng 154.54 KB
An Adobe Acrobat file 20170523 ICT in Parliament_Khm 787.63 KB
An Adobe Acrobat file 20170523 ICT in Parliament_Eng 104.41 KB
An Adobe Acrobat file 20170523 Eco Devt and Service of local admin in BB_Khm 931.09 KB
An Adobe Acrobat file 20170523 Eco Devt and Service of local admin in BB_Eng 205.55 KB
An Adobe Acrobat file 20170523 Development Plans_Sangkat Administrations_Khm 734.55 KB
An Adobe Acrobat file 20170523 Development Plans_Sangkat Administrations_Eng 147.17 KB
An Adobe Acrobat file 20170523 Collective Land Registration_Ratanakiri province_Khm 840.21 KB
An Adobe Acrobat file 20170523 Collective Land Registration_Ratanakiri province_Eng 131 KB
An Adobe Acrobat file 20170523 ADR in Cambodia&Japan_Khm 751.15 KB
An Adobe Acrobat file 20170523 ADR in Cambodia&Japan_Eng 122.46 KB
An Adobe Acrobat file 20170505_Legal_Judicial_Reform_Khm 546 KB
An Adobe Acrobat file 20170505_Legal_Judicial_Reform_Eng 173.99 KB
An Adobe Acrobat file 20170404 Thailand Rural Development_Eng 94.83 KB
An Adobe Acrobat file 20170404 Thailand Labour Migration_Eng 79.57 KB
An Adobe Acrobat file 20170404 Myanmar Rural Development_Eng 158.59 KB
An Adobe Acrobat file 20170404 Myanmar Labour Migration_Eng 235.6 KB
An Adobe Acrobat file 20170404 Lao Rural Development_Eng 166.14 KB
An Adobe Acrobat file 20170404 Lao Labour Migration_Eng 141.21 KB
An Adobe Acrobat file 20170404 Cambodia Rural Development_Eng 441.78 KB
An Adobe Acrobat file 20170404 Cambodia Labour Migration_Eng 186.52 KB
An Adobe Acrobat file 20160823 Challenges of Commune_PreyVeng_Khm 540.82 KB
An Adobe Acrobat file 20160823 Challenges of Commune_PreyVeng_Eng 403.92 KB
An Adobe Acrobat file 20160805 Land Dispute Resolution Mechanism_Khm 1.24 MB
An Adobe Acrobat file 20160805 Land Dispute Resolution Mechanism_Eng 12.86 MB