វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា(វ.ស.ក)​ បានរៀបចំ «កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល ថ្នាក់តំបន់នៃការស្រាវជ្រាវសភា» តាមប្រព័ន្ធ អនឡាញ ដែលបានធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ដោយសហការជាមួយនាយកដ្ឋានអប់រំនៃ សាកលវិទ្យាល័យ Sussex។​ សមាសភាពចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលនេះ គឺជា មន្ត្រី​មកពីសភាជាសមាជិកនៃ អន្តរសភាអាស៊ាន ដែលរួមមាន មីយ៉ាន់ម៉ា កម្ពុជា ហ្វីលីពីន និងថៃ ដែលធ្លាប់បាន​ចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរបស់ វ.ស.ក​ពីកន្លងមក ។

សិក្ខាសាលា​នៃ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​សម្រាប់​មន្ត្រី​សភា​ស្តីពី​ការ​រៀបចំ​ និង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ក្នុង​លេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មការ​សភា​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​នៃ​ទំនាក់ទំនង​ថ្មី​ ដែល​បាន​បង្កើត​ឡើង​ តាមរយៈ​អនុស្សារណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​រវាង​វិទ្យាស្ថាន​សភា​កម្ពុជា​ (PIC) និង​សភា​និយាយ​ភាសា​បារាំង​ l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) ។

វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា(វ.ស.ក) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលតាមអនឡាញ មួយ ស្តីពី «ការងាររបស់គណៈកម្មការ សភា» ដែលបានធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី១៦ ដល់១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។សិក្ខាសាលាដែលផ្តោតលើការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្រ្តីសភា ដែលមានរយៈពេលបីថ្ងៃនេះ មានការចូលរួមពីមន្រ្តីសភាដែលមកពីបណ្តា ប្រទេសជាសមាជិកសភាអន្តរសភាអាស៊ាន(AIPA) ​រួមមាន ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កម្ពុជា ឡាវ និងប្រទេសវៀតណាម ដោយមានការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញដោយ ​មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ពីសភាOntario ប្រទេសកាណាដា។

នេះ​គឺ​ជា​ ឱកាស​ដ៏​ល្អ​ ដែល​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​ព្រឹទ្ធសភា​កម្ពុជា​ បាន​សហការ​ជាមួយ​វិទ្យាស្ថាន​សភា​កម្ពុជា​ រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​នៃ​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ តាមប្រព័ន្ធ​អនឡាញ​ ស្តីពី​ “ការ​គ្រប់គ្រង​ និង​ដឹកនាំ​” រយៈពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​ ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នា​ថ្ងៃ​ទី​១២​ និង​១៣​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០២០​ នៅ​សាល​សិក្ខាសាលា​បណ្ណាល័យ​របស់​ព្រឹទ្ធសភា​ ។ កម្មវិធី​នេះ​មាន​ការ​ចូលរួម​ពី​មន្រ្តី​គ្រប់គ្រង​ជាន់ខ្ពស់​នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា​ចំនួន​ ៣៦​រូប​ ក្នុង​នោះ​មាន​ស្រ្តី​ចំនួន​ ១០​រូប​ ។