វគ្គ​​បណ្តុះបណ្តាល​ដូច​គ្នា​ ​ដែល​បាន​ផ្តល់​ជូន​មន្ត្រី​ នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា​កាល​ពី     ​ថ្ងៃ​ទី​២២​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០២០​ ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​ដូច​គ្នា​ដល់​មន្ត្រី​នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​រដ្ឋសភា​​នា​សប្តាហ៍​បន្ទាប់​ ចាប់​​ពី​​ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ​​ទី​​២៩​ ខែ​​មិថុនា​ ដល់​​ថ្ងៃ​​ពុធ​​ទី​០១​​ ខែ​កក្កដា​​ ឆ្នាំ​​២០២០​​ នៅ​​វិទ្យាស្ថាន​​សភា​​កម្ពុជា​ ។

វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ​បាន​ដំណើរការ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ទី​២២ ដល់​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​២៤​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០២០​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​សភា​កម្ពុជា​ ។ ចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ វិទ្យាស្ថាន​បាន​គោរព​តាម​គោលការណ៍​ណែនាំ​ជា​សកល​ក្នុង​ដំណើរការ​វគ្គ​នេះ​ ។

កម្មវិធី​បណ្តុះបណ្តាល​ថ្នាក់តំបន់​ទៅលើ​ជំនាញ​ការទូត​សភា​ជំនាន់ទី២​ ត្រូវបានចាប់ផ្តើម​នៅថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០២០​ តាមរយៈ​ការជួបប្រជុំ​តាម​វីដេអូ​។ ទាំងគ្រូជំនាញ​ នាយផ្នែក​ សិក្ខាកាម​ រួមទាំង​វាគ្មិន​ បានចូលរួម​ពិធី​បើក​វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​នេះ​ ដែលធ្វើឡើង​តាម​ប្រព័ន្ធ​អនឡាញ​ សម្រួល​ដល់​ការណែនាំខ្លួន​និង​ពិភាក្សា​រវាង​វាគ្មិន​ពី​បណ្តា​ប្រទេស​នៅក្នុង​ទ្វីបអាស៊ី​ និងអ៊ឺរ៉ុប។​

The Fiscal Analysis Capacity Training (FACT) program was established in 2016 at the request of the Cambodian Senate to train a team of parliamentary staff to perform the role of a parliamentary budget office. On 27 January 2020, a ceremony was held to mark the completion of this program, to acknowledge the achievement of the 10 trainees and to hand over the training materials to the Parliament.