នាថ្ងៃទី ២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (វ.ស.ក) បានរៀបចំកិច្ចស្វាគមន៏ មន្រ្តីមកពីសភាតំបន់ចំនួន ១៥ រូប រួមមានមកពីសភាកម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងថៃ ដែលចូលរួមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់តំបន់ ផ្នែក​ការស្រាវជ្រាវកិច្ចការសភា សម្រាប់រយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃ០២ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ។

វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (វ.ស.ក) បានរៀបចំ​សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីដំណើរការ​នៃ​ការតាក់តែងច្បាប់​និងការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់​និងការវាយតម្លៃគោលនយោបាយ។ កម្មវិធីទាំងនេះបានដំណើរការពីថ្ងៃទី 19 ដល់ថ្ងៃទី 21 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2018 និងពី​ថ្ងៃទី 25 ដល់ថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2018 ហើយត្រូវបានសហការ​រៀបចំឡើងដោយ​សាស្រ្តាចារ្យ Felix Uhlmann មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Zurich និងសាស្ត្រាចារ្យហ្វ្រេដេរិចវ៉ារ៉ុន (Frédéric Varone) មកពីសាកលវិទ្យាល័យហ្សឺណែវ (UNIGE)។

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនប័ត្រដល់សិក្ខាកាម​ដែលបញ្ចប់ការសិក្សា និងបើកវគ្គ បណ្តុះបណ្តាលភាសាអង់គ្លេសថ្មីបានប្រព្រឹត្តទៅ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី 21 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2018 នៅព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា។ ពិធីនេះ​ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភា និង វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (វ.ស.ក) ។

អគ្គលេខាធិការនៃរដ្ឋ​សភា និង អគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ និងថវិកាសភា ហ្វីលីពីន បំពេញ​ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ដើម្បីពិភាក្សាលើ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកសភា

ចាប់ពីថ្ងៃទី ៤ ដល់ថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ សភាកម្ពុជា និង វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា​ (វ.ស.ក)​ បានទទួល​ស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម មេធាវី Cesar Strait Pareja អគ្គលេខា​ធិការ​រដ្ឋ​សភា​និងឯកឧត្តម បណ្ឌិត Rumulo Emmanuel Miral អគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋាន ស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនិងថវិកាសភា នៃ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន (CPBRD)។​