ភ្នំពេញ​ថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨៖ តាមការអញ្ជើញរបស់វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា      លោក David Wilson អគ្គលេខាធិការ​នៃរដ្ឋ​សភា​នូវែលសេឡង់ នឹងចាប់ផ្តើម ថ្ងៃនេះ នូវដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេលបីថ្ងៃ ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹង និង បទពិសោធន៍របស់លោក​នៅក្នុង ផ្នែកផ្សេងៗនៃអ្នក​ទទួលខុសត្រូវរបស់សភា ជាមួយបុគ្គលិកសភាកម្ពុជាដែលមកពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃសភាកម្ពុជា។

ភ្នំពេញ ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨៖ តាម​ការ​អញ្ជើញ​របស់​វិទ្យាស្ថាន​សភា​កម្ពុជា​ (វ.ស.ក) ឯកឧត្តម មេធាវី Cesar Strait Pareja អគ្គលេខា​ធិការ​រដ្ឋ​សភា​នៃ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន នឹង​អញ្ជើញ​មកដល់​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៨ ដើម្បី​ធ្វើ​ទស្សនៈកិច្ច​ផ្លូវ​ការ​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ​ ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​ការ​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​បុគ្គលិក​សភា​។​